Overhit พร้อมเปิดตัวทั่วโลกปีหน้า มาพร้อมเทคโนโลยี Unreal Engine 4 ด้วยล่ะ

by
เมื่อวานนี้ ค่ายเกม NAT Games และ Nexon ได้ร่วมกันงานประชุมในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเร่งปรึกษาเรื่องข้อมมูลที่จะใช้ในการทำเกม Overhit เพิ่มเติม ต้องเรียกได้ว่า แค่ชื่อก็ตั้งมาเพิ่มฆ่าเกมอื่นแล้วนั่นเอง และยังมีมติเปิดตัวเกมนี้ในประเทสเกาหลีใต้ ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ตามด้วยประเทศญี่ปุ่นในต้นปีหน้า ส่วนประเทศอื่นๆ ต้องรออีกสักนิด แต่รับรอบว่าเมื่อถึงปีหน้า ทาง Overhit จะเปิดให้สัมผัสเทคโนโลยี Unreal Engine 4 ก่อนสิ้นปีอย่างแน่อนน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://mmoculture.com/2017/11/overhit-nexon-confirms-global-roll-out-next-year-for-unreal-engine-4-mobile-rpg/