รวมวิธีสมัคร Apple Store ID ต่างประเทศ

by
 

320x40ออสเตรเลีย

320x40อเมริกา

320x40นิวซีแลนด์

320x40ญี่ปุ่น

320x40แคนาดา

320x40เกาหลี