“สภาทนายความ” ออกโรงแถลง 5 ข้อ จี้คุมเด็กเล่นเกมจากกรณีของ Cookie Run

by
กรณีเด็กเล่นเกม Cookie Run จนทำให้เกิดค่าใช้จ่ายนับแสนบาท วอนผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทำความเข้าใจ แนะ 5 ข้อ เป็นทางออกร่วมกัน

cookie_run___2_by_animator00-d6kauhn-431x610

 

จากกรณีดังกล่าวจึงขอแถลงการณ์มาเพื่อให้ประชาชนทราบ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การเล่นเกมออนไลน์ทุกชนิดที่มีการเรียกเก็บเงินผ่านทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบที่ใช้บัตรเครดิต ระบบที่เรียกเก็บเงินภายหลัง หรือระบบเติมเงิน ถือได้ว่าเป็นการเล่นที่ใกล้เคียงเกมการจ่ายเงินเพื่อการเล่นตู้เกมไฟฟ้า และอาจเข้าข่ายเป็นเกมการพนันได้ถ้ามีการเสียและได้ประโยชน์ตอบแทน โดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่ติดการเล่นเกมออนไลน์อย่างนี้จะมีผลกระทบรุนแรงมากต่อสังคมครอบครัว เพราะอาจจะเล่นที่ไหน เวลาใดก็ได้ ทั้งที่อาจไม่รู้ตัวเลยว่าต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก

2. หากเป็นเกมที่เข้าข่ายการพนันได้ตามข้อ 1 แต่เมื่อการเล่นผ่านระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่จัดให้มีการเล่นทั้งในและนอกประเทศจึงมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อการกระทำผิดกฎหมายของราชอาณาจักรไทย รวมตลอดถึงผู้ที่สมรู้ร่วมคิดเรียกเก็บเงินแทนผู้เล่นเกมที่มีค่าใช้จ่ายออนไลน์ด้วย เพราะผู้ที่ให้บริการดังกล่าวก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือค่าบริการหักจากการเรียกเก็บเงินของบริษัทผู้เป็นเจ้าของเกม

3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและให้ได้ความจริงในเรื่องการเสียและได้ประโยชน์ตอบแทนว่ามีหรือไม่จากเกมออนไลน์ที่มีอยู่ดาษดื่นในขณะนี้ หากพบว่ามีก็ต้องตั้งข้อกล่าวหาผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างของการเอาเปรียบสังคม เอาเปรียบเด็กและเยาวชน รวมทั้งบิดามารดาซึ่งอาจไม่มีโอกาสที่จะดูแลลูกหลานของตนอย่างเต็มที่ตลอดเวลา

4. บริษัทผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศที่ทำหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าเล่นเกมแทนบริษัทผู้เป็นเจ้าของเกมที่อยู่ในต่างประเทศ โดยรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินค่าใช้โทรศัพท์นั้นเป็นบุคคลผู้รับอนุญาตเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศโดยชอบด้วยกฎหมายและจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือโอนเงินตราตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร ควรที่เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราจะต้องเร่งตรวจสอบ

อนึ่ง การที่บริษัทดังกล่าวกระทำการเก็บเงินแทนในสัญญาการให้บริการการเล่นเกมกับลูกค้าในประเทศไทย ย่อมถือได้ว่าเป็นตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศที่ต้องยื่นและชำระภาษีหรือผลกำไรให้กับกรมสรรพากรด้วย จึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินควรเข้าไปตรวจสอบธุรกรรมนี้ด้วย

5. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ควรที่จะต้องดูแลและมีมาตรการกำหนดให้ผู้ให้บริการทางธุรกิจโทรคมนาคมที่ถือสัมปทานหรือรับอนุญาตจำกัดการขยายให้บริการเกมออนไลน์เกมอื่นๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติโดยเฉพาะแก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ให้นำพระราชบัญญัติเรื่องการคุ้มครองเด็กและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาใช้ประกอบกับการออกข้อบังคับกฎเกณฑ์กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือรับสัมปทานให้บริการโทรคมนาคมดังกล่าวอย่างเข้มงวด

Credit : www.appdisqus.com